MONOLITH / FAIN WOOD

Stojan na šperky Monolith je volně inspirovaný elementárními fyzikálními principy, které v přírodě působí na materiály a spoluutváří rozmanité formy a útvary. Stejně jako písek obrušuje kámen a voda vymílá břehy, tak i na stojanu vytváří tento moment zvláštní napětí a harmonii současně.

Rozměry: 330x200x30mm
Spolupráce: Boris Klimek
Klient: Fain wood
E-shop: Fain wood

2015